Έρευνες (ORCID iD)

Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

https://orcid.org/0000-0003-3615-9745

Βιογραφικό

– Σύμβουλος Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης Φαρμάκων, εμβολίων, διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών, συσκευών κλπ.
– Αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης. Συμβουλευτική αδειοδότησης, αποζημίωσης, διαπραγμάτευσης.
– Σχεδιασμός και Εκτέλεση Κλινικών Μελετών και βιοισοδυναμίας
– Σχεδιασμός και Εκτέλεση προ-Κλινικών Μελετών, Φαρμακολογίας (μοντέλα in vitro, in vivo, ex vivo κλπ), Τοξικολογίας (βραχεία, μέση, χρόνια Τοξικότητα, μελέτες τερατογένεσης, καρκινογένεσης, μεταλλάξεων κλπ)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βασική Φαρμακολογία (κυρίως Νευρο/ψυχοφαρμακολογία)
  • Κλινική Φαρμακολογία
  • Ορθολογική Συνταγογράφηση
  • Ρυθμιστική και Αξιολογική Φαρμακολογία
  • Φαρμακοεπιδημιολογία
  • Κοινωνική Φαρμακολογία